ORGANIZATION 組織架構

陜西建華集團

財務審計一部

財務審計二部

業務監管部

招標代理業務一部

招標代理業務二部

招標代理業務三部

造 價 部

綜合業務部

工程造價一部

工程造價二部

工程造價三部

工程監理部

業務監管部

業務發展部

信用評估一部

信用評估二部

信用評審委員會

陜西建華會計師事務所
有限責任公司

陜西建華招投標代理
咨詢有限責任公司

陜西建華工程項目
管理有限公司

陜西建華司法會計
鑒定所

陜西建華信用評估
有限公司

達華工程管理(集團)
有限公司陜西辦事處

免费av手机在线观看片